< p>

CO2 uitstoot Veengebieden stoppen - Tomorrow Energy

Loading

CO2 uitstoot Veengebieden stoppen

CO2 uitstoot Veengebieden stoppen

DEN HAAG/ STADSKANAAL – GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet presenteert maandag 17 december (vandaag) een voorstel om de CO2-uitstoot die vrijkomt uit drooggevallen veenweidegebieden in Nederland te stoppen. Nederland bestaat voor een groot deel uit veen. Veen is nat en dat is lastig werken voor de boeren. Daarom verlagen we el eeuwenlang de grondwaterstand in die gebieden. Daardoor droogt het veen uit en komt er per jaar 7 miljoen ton CO2 vrij. Dat staat gelijk aan de uitstoot van 2 miljoen auto’s of de uitstoot van twee kolencentrales. Bromet wil daarom dat het grondwaterpeil in Nederland omhoog gaat om de CO2-uitstoot tegen te gaan.

Lees meer >