< p>

De energietransitie: Een grote opgave voor ons allemaal

Loading

De energietransitie: Een grote opgave voor ons allemaal

De energietransitie: Een grote opgave voor ons allemaal

De transitie naar een volledig duurzame energievoorziening is misschien wel de grootste uitdaging waar we als samenleving voor staan. De huidige realiteit is dat bedrijven, industrie, maar ook burgers en overheden andere prioriteiten en belangen hebben dan volop aan de slag te gaan met de energietransitie. De energietransitie een serieus onderwerp waar iedereen zeer bewust aan mee moet werken. Wij en de toekomstige generaties krijgen er immers allemaal mee te maken. Ook jij kunt je steentje bijdragen.

Geen mission impossible
De uitdaging is enorm, maar niet onmogelijk. Overal in het land zie je al goede dingen gebeuren. Bewuste burgers en gemeentes nemen het initiatief en zetten samen met projectontwikkelaars zonneparken op om duurzame energie op te wekken. De aantrekkelijkheid van zonne-energie wordt versterkt door de SDE+ subsidie. De verwachting is zelfs dat in 2100 wereldwijd meer dan 50% van de energievoorziening door zonne-energie wordt ingevuld. Nu is dit nog ca. 1%.

Eco-parken
Tomorrow Energy springt in op de mogelijkheden die zonne-energie biedt en ontwikkelt grootschalige parken, die perfect passen binnen een landschappelijke omgeving. Deze parken zijn meer dan een zonneparken. Wij zijn van mening dat een zonnepark een eco-park moet zijn, bijvoorbeeld door onder de zonnepanelen ruimte te bieden voor biodiversiteit of door de ruimte dubbel te gebruiken, door er bijvoorbeeld schapen onder te laten grazen of kippen te laten scharrelen.

Voordelen van de energietransitie
Het belangrijkste voordeel van de energietransitie is dat we de nadelige gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk weten te voorkomen. Maar ook wanneer je niet zou geloven dat de klimaatverandering tot actie aanzet, heeft de energietransitie veel voordelen. Door de transitie van fossiel naar duurzame energie worden we minder afhankelijk van olie- en gas exporterende landen. Ook economisch heeft de transitie voordelen. Experts verwachten dat de transitie zoveel werkgelegenheid oplevert dat het hele werkloosheidsprobleem verdwijnt als sneeuw voor de zon. Slim aangelegde eco-parken hebben in het kleine en dichtbevolkte Nederland nog een groot voordeel: door slim te kijken naar de omgeving kun je zonnepanelen zo installeren dat de ruimte ook voor andere doeleinden inzetbaar is. Het aanleggen van een grondgebonden zonnepark levert dus meer winst op dan de groene stroom alleen!

De vraag is niet of, maar wanneer!
Het staat buiten kijf: de toekomst is duurzaam. Het is nu tijd om er met zijn allen de schouders onder te zetten, en alle energie-uitdagingen tegelijk aan te pakken. De klimaatdoelstellingen liggen binnen handbereik, mits we er serieus werk van maken. Natuurlijk hebben we in het verleden al goede stappen gezet, zoals bijvoorbeeld het vervangen van gloeilampen door ledverlichting. Maar om onze hele energieverbruik te verduurzamen. Moeten we verder gaan. We moeten zuinig zijn met stroom. Deskundigen geven echter aan dat zelfs met een maximale inzet op energiebesparing, een CO2-reductie van 30% het mogelijk is. Dat is onvoldoende om de rampzalige gevolgen van een wereldwijde temperatuurstijging te voorkomen. We moeten dus maximaal inzetten op energiebesparing én op duurzame energieproductie.

Het roer moet om
Het is dus tijd om ons hele perspectief te veranderen. In het verleden leerden we dat Nederland zich dankzij de gasvelden geen zorgen hoefde te maken over de toekomstige energievoorziening. Inmiddels hebben we door gekregen dat het roer om moet. Onze kinderen hebben dat al door. Zij krijgen duurzaamheid met de paplepel ingegoten en hebben door dat klimaatverandering betekent dat het anders moet. Zij kijken soms met verbazing naar volwassenen, die nog teveel gevangen zitten in het oude denken, en staan open voor alle acties die nodig zijn om de energietransitie te bewerkstelligen. De kinderen nodigen ons uit om een schonere en leefbare wereld te creëren. Laten we die uitnodiging aannemen.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact met ons op.