< p>

Fossielvrij vraagt beter elektriciteitsnetwerk

Loading

Fossielvrij vraagt beter elektriciteitsnetwerk

Fossielvrij vraagt beter elektriciteitsnetwerk

Glastuinbouw Nederland heeft de ambitie om in 2040 volledig fossielvrij te werken. In hoeverre is dit haalbaar en welke weg moeten tuinders daarvoor afleggen? Feije de Zwart en Bram Vanthoor van Wageningen University & Research zochten dit uit, samen met Sven Koreneef van adviesbureau AAB.

De onderzoekers zijn uitgegaan van zes teelten: belichte en onbelichte tomaat, chrysant, alstroemeria, warme potplanten en radijs. Ze hebben gekeken naar het verbruik van warmte, elektriciteit en CO2. Voor alle teelten hebben ze een ‘gewone’ kas vergeleken met een kas met energiebesparende maatregelen, zoals ledverlichting, ontvochtiging met warmteterugwinning en extra schermen.

De basis voor de berekeningen vormde het simulatieprogramma van AAB voor een ketelhuis. Dit gaat uit van het gemiddelde gebruik van energie en CO2 voor twaalf maanden. Daaraan koppelt het vaste en variabele kosten voor gas, elektriciteit, CO2, CO2-emissierechten en energiebelasting, samen met de benodigde investeringen voor energiebesparing of gebruik van duurzame energiebronnen.

Bron: Nieuwe Oogst
Lees meer >