< p>

Tomorrow Energy - Samen bouwen wij aan de wereld van morgen

Loading

Samen bouwen wij aan de wereld van morgen

Over ons

1
Tomorrow Energy is een projectontwikkelaar die zonneparken (solar farms) ontwikkelt, bouwt en beheert.

Wij staan garant voor duurzaam ondernemen in combinatie met een gezonde “no nonsens” bedrijfsvoering. Dit betekent voor u heldere, duidelijke afspraken met betrekking tot huur of koop, een prettige samenwerking en stipte nakoming van gemaakte afspraken.

Tomorrow Energy beseft terdege dat de ontwikkeling van een zonnepark niet alleen economisch voordeel moet bieden aan alle directe stakeholders, maar ook dat het maatschappelijk belang en de directe omgeving hiermee gediend moet worden.

Visie

2

Met een ervaren team van 15 man en vaste partners realiseren we stap voor stap onze ambities (uitbreiding naar 2.000 ha vóór eind 2020). Naar verwachting groeien we de komende 2 jaar door naar een projectomvang van 1,2 GWp, daarmee kunnen we 324.000 huishoudens voorzien van duurzame energie.

Missie

3

Onze missie is om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. Het aandeel in duurzame energie moet tot 2020 met meer dan 200% groeien om de door het kabinet gestelde doelstelling te halen. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn.
Zonne-energie is duurzaam: staat garant voor een zeer stabiele opbrengst, het raakt niet op en er komt geen schadelijke gassen bij vrij. Hiernaast hebben zonnepanelen zeer lage onderhoudskosten en worden vaak door lokale mensen onderhouden.