< p>

Het regent aanvragen voor zonneparken in Westerwolde - Tomorrow Energy

Loading

Het regent aanvragen voor zonneparken in Westerwolde

Het regent aanvragen voor zonneparken in Westerwolde

Bij de gemeente Westerwolde blijven de aanvragen voor het realiseren van zonneparken maar binnenstromen. In de afgelopen weken hebben zich nog eens twee bedrijven gemeld.

Tomorrow Energy wil bij Blijham een park met zonnepanelen aanleggen, het bedrijf Solarfields wil dat doen in Ter Apel en Ter Apelkanaal.

Drijvend zonnepark
Voor de zomer werden al vier plannen bij de gemeente ingediend: het bedrijf Powerfield wil nog eens 80 hectare zonnepark aanleggen bij Harpel (het kreeg enkele jaren geleden al toestemming voor een park van 120 hectare bij dat dorp), een ander bedrijf wil een drijvend zonnepark in Sellingerbeetse, en nog weer anderen willen parken nabij de Duitse grens bij Bellingwolde en Ter Apel.

De gemeente Westerwolde stelde eerder dit jaar een Visie Zonneparken en Kleine Windmolens vast. Daarin staat onder meer waar zonneparken mogen komen en aan welke voorwaarden initiatiefnemers moeten voldoen.
Na het vaststellen van die visie begonnen de aanvragen binnen te stromen. ,,We hebben het er druk mee’’, zegt burgemeester Jaap Velema.

Voldoende draagvlak
Volgens hem wordt met de meest recente aanvragen net zo omgegaan als met de eerdere, van voor de zomer. ,,De initiatiefnemers moeten met omwonenden van de beoogde locaties om tafel en zorgen voor voldoende draagvlak. Dat is een andere voorwaarde die in onze visie staat.’’ Een andere is dat die omwonenden ook mee kunnen profiteren van de zonneparken. Als aan die voorwaarden is voldaan, bepalen burgemeester en wethouders en uiteindelijk de gemeenteraad of de parken er mogen komen.
Westerwolde heeft overigens geen nog beleidsregels vastgesteld waar het om het plaatsen van grote windmolens gaat.

Lees meer >