< p>

Impact zonnepark op grondmarkt beperkt - Tomorrow Energy

Loading

Impact zonnepark op grondmarkt beperkt

Impact zonnepark op grondmarkt beperkt

Aanleg van zonnepanelen op landbouwgrond en braakliggende percelen staat in de belangstelling. Nederland moet meer duurzame energie opwekken waarbij de landbouw na biomassa en wind nu met zon een rol kan spelen. Een belangrijke motor daarachter is de SDE+-subsidie. Naar schatting liggen al enkele duizenden hectares panelen in zogenoemde zonneparken. De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) streeft naar een oppervlakte van 10.000 hectare binnen 5 jaar.

Kansen voor de landbouw
Voor de landbouw biedt het kansen; grond voor zonneparken kan zowel worden verkocht als verhuurd aan investeerders. Bedragen die rondzingen over de vergoeding liggen tussen de € 3.000 en € 5.000 per hectare per jaar. De hoogte is afhankelijk van onder andere oppervlakte, aansluitkosten en looptijd van het contract.

Draagvlak omgeving
In theorie zijn nagenoeg alle gronden in Nederland geschikt voor plaatsing van zonneparken. De werkelijkheid is weerbarstiger. Tussen provincies en gemeentes zit verschil in beleid en medewerking. Veel overheden zijn nog bezig met het opstellen van een visie waaraan locaties moeten voldoen. Dat levert concrete gebieden op. In andere gemeenten kan niets of alleen bij bedrijventerreinen of gronden tegen de stad.

Aansluitkosten
Verder is de afstand tot elektrische infrastructuur bepalend. Het gaat dan vooral om zogenoemde onderstations. Hoe dichterbij, hoe lager de aansluitkosten voor infrastructuur en transport. Vanzelfsprekend moet de aansluiting passen bij het beleid en mogelijkheden van de netwerkbeheerder.

Draagvlak omgeving
Een ongrijpbare factor is het draagvlak in de omgeving. Zonneparken roepen in het algemeen minder weerstand op dan windmolens, maar helemaal vrij van kritiek zijn ze niet. Dat merkt ook Hakkan Yildirim, directeur van projectontwikkelaar Tomorrow Energy. Het bedrijf heeft 1.000 hectare aan projecten in ontwikkeling en verwacht maximaal 2.000 hectare nodig te hebben. “Maar met een goede landschappelijke inrichting is wel verschil te maken.” Hij geeft aan dat een oppervlakte 10 tot 30 hectare het meest interessant is. Bij kleine percelen zijn de kosten per eenheid groot; grotere oppervlaktes zijn complex, moeten vaak aan hogere eisen voldoen en leveren meer weerstand op.

Lees meer >