< p>

Persbericht, 6 juni 2019 -

Loading

Persbericht

6 juni 2019
Persbericht, 6 juni 2019

Infinergy en Tomorrow Energy sluiten samenwerkingsovereenkomst

6 juni 2019

Met het realiseren van Nederlandse zonneparken als doel hebben duurzame energieontwikkelaars Infinergy en Tomorrow Energy de handen ineengeslagen. In eerste instantie neemt Infinergy een zestal te ontwikkelen projekten over met een gecombineerd geïnstalleerd vermogen van zo’n 70 megawatt.

De zonneparken liggen verspreid door Nederland en zijn in verschillende stadia van ontwikkeling. Voor de eerste drie parken is een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit zijn Vroenhout in Roosendaal, De Mun in Oss en Zonnepark Zevenaar in Zevenaar, samen goed voor ongeveer 24MW in zonne-energie.

“Samenwerken met een organisatie als Tomorrow Energy past precies in onze bedrijfsstrategie,” zegt Tjiwolt Wierda, directeur van Infinergy. “We zijn gericht op uitbreiden, zowel qua technologie als in de landen waar we actief zijn. In Nederland willen we naast wind op land een portfolio aan zonneparken opbouwen. Met Tomorrow Energy als gevestigde partners kunnen we deze stap zetten, waar beide partijen voordeel van hebben.”

“Infinergy’s investering in onze zonneparken is zeer welkom” vult Hakkan Yildirim van Tomorrow Energy aan. “De financiele armslag die nodig is voor de financiering van duurzame energie is significant. Voor ons is het belangrijk om de risico’s te spreiden die nu eenmaal gepaard gaan met de ontwikkeling en bouw van projekten. In Infinergy hebben we een partner gevonden die ons niet alleen aanvult qua competenties en ambitie, maar die dezelfde doelstelling nastreeft: meer groene stroom in Nederland.”

De partners onderzoeken wat de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking zijn.

Voor meer informatie over Infinergy, zie www.infinergy.nl.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met Marlies Koutstaal, Communicatiemanager Infinergy.

Mobiele telefoon : 0044 7876 341 561 Email : info@infinergy.nl

Infinergy
Infinergy is een ontwikkelaar van duurzame energieprojecten, met een focus op wind op land en zon. Het bedrijf heeft vestigingen in Nederland, Engeland en Australië. Infinergy heeft veel ervaring met de ontwikkeling van dergelijke projecten en reeds ca. 500MW succesvol opgeleverd. De totale portefeuille in ontwikkeling bedraagt momenteel ca. 1 GW verspreid over de diverse gebieden en technologieën.

Tomorrow Energy
Tomorrow Energy is een van de grootste ontwikkelaars van grootschalige zonneparken in Nederland. Tomorrow Energy heeft meer dan 1GW in haar portefeuille en ontwikkelt deze portefeuille met diverse professionele partijen. Tomorrow Energy tracht daarmee een significante bijdrage te leveren aan energietransitie.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met Mark Kok .