< p>

Lang niet alle grond geschikt voor zonneparken - Tomorrow Energy

Loading

Lang niet alle grond geschikt voor zonneparken

Lang niet alle grond geschikt voor zonneparken

Rond zonne-energie lijkt een ware goudkoorts te ontstaan. De interesse in zonneparken vanuit projectontwikkelaars, investeerders en boeren is groot. Aanbieders temperen de verwachtingen, want lang niet alle landbouwpercelen zijn geschikt voor de aanleg van een zonnepark. Dit is de eerst aflevering van een serie artikelen over zonneparken.

Bouwers van zonneparken hebben er tientallen in ontwikkeling. Er zijn plannen voor voormalige vuilstortplaatsen, drijvende installaties op baggerdepots, panelen op infrastructurele werken langs dijken en bermen en op landbouwgronden.

De projecten verkeren in verschillende fase van ontwikkeling en moeten soms nog veel hobbels overwinnen. Vaak is er wel een principeakkoord met een grondeigenaar, maar wachten ze nog op vergunningen, subsidies en instemming van omwonenden. Veelal hebben de plannen de tekentafel nog niet verlaten.

Nieuwe Oogst sprak met een aantal projectontwikkelaars die actief zijn in zonneparken en -daken. Zij hebben de handen vol. De goudkoorts wordt aangewakkerd door de SDE+-subsidies en de prijzen die boeren kunnen krijgen.

‘Veel agrariërs teleurstellen’

De kosten voor aansluiting van een zonnepark op een verdeel- of onderstation zijn bepalend voor het rendement van een project, zegt Hakan Yildirim, directeur van Tomorrow Energy. ‘Bij een grote afstand tot het netwerk kunnen de kosten hiervoor in de miljoenen lopen. En er zijn gemeenten die binnen hun grenzen geen tussenstation hebben.’

Lees meer>