< p>

SDE+ 2019: 2 miljard euro minder budget - Tomorrow Energy

Loading

SDE+ 2019: 2 miljard euro minder budget

SDE+ 2019: 2 miljard euro minder budget

In 2019 is er binnen de SDE+-regeling 10 miljard euro beschikbaar. Dat is 2 miljard euro minder dan in 2018. Verder is de indeling voor zon-pv qua categorieën op de schop gegaan.

Minister Wiebes schrijft in zijn Kamerbrief het volgende over waarom hij de categorieën heeft aangepast: ‘De opwekking van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-pv) neemt een steeds groter aandeel in binnen de SDE+. Als gevolg hiervan groeit zowel het aantal projecten als de diversiteit en de schaalgrootte ervan. Eerder heb ik aangegeven dat ik terughoudend wil zijn in het stimuleren van zon-pv projecten op productieve landbouwgrond. Het heeft mijn voorkeur om eerst geschikte daken van gebouwen en niet-productieve gronden zoveel mogelijk te benutten.’

Bron: Groene Courant
Lees meer >