< p>

Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw? - Tomorrow Energy

Loading

Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw?

Snelle groei zonneparken: kansen voor biodiversiteit en landbouw?

De aanleg van zonneparken in Nederland maakt een snelle groei door. Dit gaat niet zonder enige discussie. Wat is de plek van zonneparken in het landschap en wat betekent dit voor de bodem, biodiversiteit en landbouw? Er liggen zeker kansen voor combinaties met natuur en landbouw, maar daarvoor zal gezocht moeten worden naar een optimum tussen stroomproductie en andere functies.

In 2018 is de energie die opgewerkt is door zoninstallaties met 46% toegenomen. Het oppervlakte aan zonnepanelen op daken is op dit moment nog groter dan op land, maar het aantal zonneparken op de grond groeit sneller door. In Nederland is er discussie over het inzetten van toch al schaarse ruimte op land voor zonnepanelen. In opdracht van het Ministerie van LNV heeft Wageningen Environmental Research kennis over zonneparken in relatie tot bodem, landbouw, biodiversiteit en beleving samengebracht.

Bron: Wageningen University & Research
Lee meer >