< p>

Tomorrow Energy - Veelgestelde vragen en antwoorden over zonneparken

Loading

Veelgestelde vragen

VEELGESTELDE VRAGEN

Vragen & antwoorden

Hieronder treft u een overzicht van de meest gestelde vragen rondom de aanleg van zonneparken op uw grond en/of dak. Wij werken samen met gerenommeerde advies- en ingenieursbureaus die we inschakelen bij technische, juridische en fiscale vragen rondom aanleg van zonneparken.

Tomorrow Energy ontwikkelt zonneparken met minimaal 10 Megawatt (MW) vermogen, uitzondering hierop zijn daken of bijzondere omstandigheden. In perspectief, 1 MW kan gemiddeld 250-300 gezinnen voorzien van stroom.

De opgewekte elektriciteit van een zonne-energiefaciliteit, wordt direct verkocht aan de grote energiemaatschappijen zoals Eneco , Essent, Nuon en Engie.

Nee. Zonnepanelen produceren geen geluid. Een minimaal geluid komt van inverters, maar die zijn buiten het zonnepark amper of niet te horen.

Tomorrow Energy werkt nauw samen met gemeenten om ervoor te zorgen dat door ons gebouwde parken voldoen aan de omgevingsvergunning. Naast de groene omheiningen, die mogelijk al in het park liggen, leggen wij natuurlijke en groene afscheidingen aan die perfect passen bij de omgeving.

Zonnepanelen zorgen voor 100% groene stroom en creëren geen CO2 of giftige emissies. Tomorrow Energy gebruikt enkel panelen die 100% veilig zijn. Tijdens het planning- en
bouwproces doen we alles om verstoring van de lokale fauna en flora tot een minimum te beperken. Na de bouw komt er een veiligheidshek rond het park en heeft de natuur alle
vrijheid en rust in en rond onze parken. Tijdens de constructie is er in enkele gevallen boom- en struikkap nodig om een open ruimte voor de panelen te creëren..

Tomorrow Energy is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle vergunningen en het afronden van alle aanvragen. Wij nemen alle kosten van het vergunningstraject voor onze
rekening.

Van start tot eind verwacht Tomorrow Energy de voltooiing van alle vergunningen en goedkeuringen binnen 12 tot 16 maanden klaar te hebben. Uiteindelijk is het beleid van de
gemeente doorslaggevend voor de duur.

De bouw van een zonne-energie faciliteit (installatie van het racking systeem, installatie van de panelen, enz.) duurt 2 tot 4 maanden.

Tomorrow Energy zorgt ervoor dat alle zonne-installaties die wij bouwen, volledig voldoen aan lokale en nationale brandvoorschriften en certificering. Wij hebben er alle belang bij om storingsvrij te kunnen opereren. Ook heeft Tomorrow Energy bij aanvang van de bouw altijd een verzekering afgesloten voor calamiteiten. Dat geldt voor brand, storingen, diefstal etc.

Een zonnepark bestaat uit een aaneenschakeling van zonnepanelen die energie produceren door het licht van de zon. De zonnepanelen zijn gemonteerd op een racking systeem. Elk
paneel is tussen 1 en 1,5 meter lang en ze worden in rijen in een optimale hoek geplaatst om zonlicht te verzamelen. De zonnepanelen creëren gelijkstroom, deze stroom wordt door een omvormer (inverter) omgezet in wisselstroom (AC) en dan op het elektriciteitsnet ingevoerd om gezinnen en bedrijven te voorzien van elektriciteit.

Alle kosten aan de installatie komen voor ons rekening.
Tomorrow Energy heeft een verzekering voor schade die wordt veroorzaakt of ontstaat door de installatie. Tomorrow Energy is 100% verantwoordelijk voor het repareren van eventuele schade.

Uiteraard, u kunt gewoon blijven wonen, wij gebruiken enkel het land voor opwekking van zonnestroom.

Een koop- of huurovereenkomst wordt pas getekend zodra de grondeigenaar zich comfortabel voelt om verder te gaan met het ontwikkelingsproces, met ontbindende voorwaarde. De ontbindende voorwaarde houdt in, dat Tomorrow Energy alle vergunningen inclusief SDE plus subsidie verkrijgt om te kunnen bouwen. De kosten voor de aanvraag van de vergunningen komen volledig voor rekening van Tomorrow Energy. De voorlopige koop- of huurovereenkomst wordt pas definitief als wij alle vergunningen binnen hebben.

Nee, de vergunningen die door Tomorrow Energy worden aangevraagd zijn omschreven als tijdelijke herziening. De gronden kunnen in de toekomt weer als landbouwgrond dienen.

Uit veiligheids- en aansprakelijkheidsoverwegingen mogen er geen andere activiteiten plaatsvinden binnen het grondgebied van het zonnepark gedurende de looptijd van de huurovereenkomst.

Tomorrow Energy is verantwoordelijk voor het toezicht op en onderhoud aan de zonnepanelen gedurende de levensduur van de zonne-installatie. Dit omvat videobewaking en monitoring van de installatie door onze controlekamer 24 uur/365 dagen. Het onderhoud van de parken vindt op regelmatige momenten plaats.

STAAT UW VRAAG ER NIET TUSSEN?

Stel hier uw vraag