< p>

Vrees voor wildgroei en schade aan bodem - Tomorrow Energy

Loading

Vrees voor wildgroei en schade aan bodem

Vrees voor wildgroei en schade aan bodem

De verdeeldheid over zonneparken is groot in de samenleving. Onder boeren, milieuclubs en burgers bevinden zich voor- en tegenstanders. Ontwikkelaars willen vol gas geven. In deze tweede aflevering in een serie over zonneparken zet Nieuwe Oogst de argumenten op een rij.

De honderden plannen voor de aanleg van zonneparken dwingen betrokken partijen om een standpunt in te nemen. Nederland telt nu 55 zonneparken met een vermogen van meer dan 1 megawatt. Die liggen zowel op de grond als op grote daken. Hiervoor zijn al snel duizenden zonnepanelen nodig. Voor zo’n vierhonderd locaties liggen er plannen voor dergelijke installaties.

Landbouwgrond zou de laatste optie moeten zijn voor de aanleg van zonneparken, stellen LTO Nederland, minister Eric Wiebes (EZ) en milieu- en landschapsorganisaties. Zij huldigen het standpunt dat daken van bedrijven en woningen en zogenoemde restgronden eerst moeten worden benut.

Behoefte aan landbouwgrond
Desondanks is er bij ontwikkelaars een toenemende behoefte aan landbouwgrond. Dit voedt onder tegenstanders de angst voor een ongebreidelde wildgroei van zonne-installaties. In de Roadmap Zonne-energie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Topsector Energie staat dat er voor de opwekking van zonne-energie op termijn maximaal 2 procent van het landbouwareaal beschikbaar komt.

Veilige daken
Daken zijn geschikt om in het energieverbruik van een bedrijf of huishouden te voorzien, maar niet om de transitie voor hun rekening te nemen, stellen de ontwikkelaars. ‘De constructie van veel bedrijfsgebouwen is er vaak niet op berekend om de extra last te dragen’, zegt Hakan Yildirim van Tomorrow Energy.

‘Die zonnepanelen moeten wel veilig kunnen worden ge├»nstalleerd, want ze moeten stevige stormen kunnen doorstaan. Je wil niet dat iemand een zonnepaneel op zijn hoofd krijgt’, vervolgt hij.

Ook speelt het onderhoud van het dak bij zonneparken op daken een rol. Het dakleer moet even lang meegaan als de zonnepanelen. ‘Je wilt niet dat je de panelen tussentijds moet weghalen om het dakleer te kunnen vervangen.’

Lees meer >