top of page

Disclaimer

Tomorrow Energy B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website www.tomorrowenergy.nl. Ook is er veel aandacht voor de kwaliteit van de door haar uitgegeven nieuwsbrieven.

Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Tomorrow Energy B.V aanvaardt geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Noch is Tomorrow Energy B.V aansprakelijk voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Datzelfde geldt voor fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Tomorrow Energy B.V of anderszins langs de elektronische snelweg.

Tevens aanvaarden Tomorrow Energy B.V en zijn columnisten, schrijvers en analisten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, suggesties of ideeën verstrekt door of namens Tomorrow Energy B.V via één van haar websites.

Tomorrow Energy B.V aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie, die op de website is opgenomen, ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Tomorrow Energy B.V garandeert niet dat aan hem toegezonden e‐mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Tomorrow Energy B.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van de toegezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de websites van www.tomorrowenergy.nl, uitgegeven nieuwsbrieven alsmede de vormgeving daarvan, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Tomorrow Energy B.V.

Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Ook voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Tomorrow Energy B.V. nodig.

De woord‐ en beeldmerken op deze website zijn van Tomorrow Energy B.V. en haar licentiegevers/adverteerders. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en/of logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Tomorrow Energy B.V. of de desbetreffende licentiegever/adverteerder.

Zonnepark - Zonnedak - Zonne-energie - Energieopslag - Laapalen

bottom of page