top of page

Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina. De door jou achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij je privacy zoveel mogelijk wordt beschermd.
Tomorrow Energy B.V. hanteert hierbij een strikt beleid conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerking persoonsgegevens

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Wij verstrekken je persoonsgegevens niet aan derden. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Contactformulier: je gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. Je gegevens worden niet opgeslagen. Na afhandeling van je e-mailbericht wordt het e-mailbericht verwijderd.

  • Nieuwsbrief: je gegevens worden gebruikt voor het toezenden van een mailing/nieuwsbrief. Iedere mailing in deze bevat een uitschrijflink (opt-out).

Alle doeleinden hebben als doel je te informeren en te ondersteunen. De inhoud heeft betrekking op activiteiten van en (inter)nationale ontwikkelingen binnen Tomorrow Energy B.V.

Onze website kan hyperlinks bevatten naar pagina’s die buiten onze eigen website vallen. Tomorrow Energy B.V. is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze externe sites.

Adverteerders bij of partners van Tomorrow Energy B.V. kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hun advertentie campagnes te verbeteren.
Het downloaden vanaf deze site is op eigen risico. Schade ontstaan door het gebruiken, downloaden, inbellen en/of installeren kan niet op ons worden verhaald.

 

Wijzigen persoonsgegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd te allen tijde per e-mail (info[at]tomorrowenergy.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

 

Wijziging privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Zonnepark - Zonnedak - Zonne-energie - Energieopslag - Laapalen

bottom of page