top of page
Energieopslag

Energieopslag

Onmisbare schakel in de energietransitie

Energieopslag creëert ruimte voor verdere verduurzaming en economische groei

Het balansprobleem én de beperkte netcapaciteit leiden tot congestie op het net. De gevolgen zijn momenteel op veel plekken in Nederland voelbaar. Voor nieuwe duurzame energieprojecten en nieuwe bedrijven is simpelweg geen plaats meer op het net. Een onwenselijke situatie die niet alleen de energietransitie in de weg staat, maar ook de economische groei.

De energietransitie van Nederland zorgt voor grote uitdagingen bij netbeheerders. De productie van wind- en zonne-energie gaat namelijk gepaard met pieken en dalen. Dat maakt het lastig om het elektriciteitsnet in balans te houden.

Voor een stabiele energievoorziening is het van belang om de frequentie van het elektriciteitsnet op 50 Hertz te houden. Daarom is de netbeheerder op momenten genoodzaakt om de aanvoer van duurzame energie tijdelijk stop te zetten of terug te schroeven. Dit heet curtailment en dat is zonde want dit kunnen oplossen met energieopslag.

De oplossing? Energieopslag in grootschalige batterijen

Energieopslagsystemen van Tomorrow Energy

Tomorrow Energy biedt innovatieve oplossingen voor het opslaan, beheren en distribueren van duurzaam opgewekte energie. De batterijen vormen een buffer tussen wind- en/of zonneparken en het elektriciteitsnet. Daarmee lossen we een aantal problemen op.

 

Oplossing voor stabiel elektriciteitsnet

Energieopslag helpt het elektriciteitsnet stabiel te houden. Dankzij de bufferfunctie kunnen grote schommelingen in energieproductie of -consumptie eenvoudig worden opgevangen.

 

Tijdens piekproducties slaan de batterijen de overproductie op. Piekt de vraag naar energie? Dan leveren de batterijen stroom aan het elektriciteitsnet en houden ze het netwerk stabiel.

De energieopslag in batterijen maakt dus een gezondere balans mogelijk tussen vraag en aanbod.

 

De batterijen reduceren bovendien de noodzaak voor grootschalige investeringen in netwerkinfrastructuur bij EV-laadstations en wind- en zonneparken.

 

Ruimte voor nieuwe aansluitingen op het lokale net

Onze batterijen zijn vooral ook een uitkomst voor gemeentes en locaties waar bedrijven en duurzame energieprojecten wachten op een energie-aansluiting. De batterijen maken het mogelijk om duurzame energie lokaal uit te wisselen. Hierdoor ontstaat weer de broodnodige ruimte voor nieuwe aansluitingen.

Energieopslag

Meer weten over onze innovatieve energieopslagsystemen?

Neem contact op met ons team. Bel (0)40 782 0171 of stuur een e-mail naar info@tomorrowenergy.nl

bottom of page