top of page

Duurzame ambities samen waarmaken

Met zonne-energie als bindende factor

Van duurzaam beleid naar realiteit

Verduurzaming staat bij iedere gemeente in Nederland hoog op de agenda. Begrijpelijk als je kijkt naar de Europese klimaatdoelen. De energietransitie vraagt om doortastend lokaal beleid. En om doorpakken.

 

Tomorrow Energy helpt gemeentes daarbij. We zorgen dat de stap van beleid naar realiteit zo soepel mogelijk gemaakt wordt. Hoe? Door zonne-energieprojecten te ontwikkelen waarbij iedereen wint.

Schouder aan schouder samenwerken

Met Tomorrow Energy hebt u als gemeente een ervaren partij aan uw zijde. Wij begrijpen wat er nodig is om beleidsplannen om te zetten in daden. Meestal ontstaat het eerste contact op ons initiatief. We treden dan op namens een grondeigenaar met plannen voor een zonnepark. Maar eenmaal in gesprek werken we schouder aan schouder samen.

 

Wij geloven namelijk in constructief samenwerken aan duurzaamheid binnen de gemeentegrenzen. En in het creëren van een win-winsituatie voor alle betrokkenen.

Zonnepark gemeente
Zonnepark gemeente

Waarom een zonnepark in uw gemeente?

Soms horen we twijfels of kostbare (landbouw)grond wel moet worden ingezet om er 25 jaar lang een zonnepark te huisvesten. De waarheid is dat zonder zonneparken de klimaatdoelen en de doelen van de Regionale Energie Strategie simpelweg niet haalbaar zijn. Met alleen zonnepanelen op daken komen we er niet.

 

De waarheid is gelukkig ook dat met een zorgvuldige inpassing in het landschap en een breed gedragen participatieplan een zonnepark een aanwinst kan zijn voor iedere gemeente.

Participatie, biodiversiteit en landschappelijke inpassing

Inloopavonden

Voor ons is het essentieel dat een zonnepark voldoende draagvlak heeft. Vanaf het begin van een project betrekken we daarom omwonenden en andere belanghebbenden bij de ontwikkeling. Zo organiseren we onder andere inloopavonden, waar we mensen meenemen in ons verhaal. We gaan het gesprek aan en kijken hoe we zoveel mogelijk rekening kunnen houden met iedereen.

Landschappelijke inpassing

We besteden altijd veel aandacht aan de natuurlijke inpassing van onze zonneparken in het landschap. Om zonnepanelen aan het zicht te onttrekken, kiezen we bijvoorbeeld voor de aanplant van een brede, groene omzoming. Mensen kunnen daarover ook meedenken. Samen met onze landschapsarchitecten komen we zo tot een passend ontwerp.

Biodiversiteit

De biodiversiteit stimuleren kan ook onderdeel zijn van het plan. Door ruimte over te laten tussen de zonnepanelen, krijgen planten en kruiden genoeg zonlicht en water om voluit te groeien en bloeien.

 

Financiële participatie

Daarnaast bieden we verschillende mogelijkheden om financieel te participeren in het project. Zoals mede-eigenaar worden via een lokale energiecoöperatie. Ook kunnen mensen investeren in het zonnepark door het kopen van obligaties met een aantrekkelijke rente.

 

Verder mogen omwonenden een mooi aanbod verwachten om de lokaal opgewekte groene stroom tegen een aantrekkelijk tarief af te nemen via een van onze energiepartners.

Alles komt samen in het masterplan

Uiteindelijk leidt onze aanpak tot een alles verbindend masterplan, waarin alle belangen en mogelijkheden zijn meegenomen. Dat gaat dus niet alleen over het zonnepark.

 

Zo voorziet het plan ook in oplossingen voor particuliere en commerciële daken. Door collectieve inkoop kunnen consumenten via ons tegen lagere prijzen zonnepanelen aanschaffen voor hun eigen huis. Bedrijven bieden we aan om vrijblijvend te onderzoeken of hun dak geschikt is voor verduurzaming met zonnepanelen.

En ook andere zonne-energiekansen nemen we mee. Zoals lokale energieopslag in batterijen en laadpalen die 100% groene stroom leveren, opgewekt door het lokale zonnepark.

 

Kortom, we maken serieus werk van verduurzaming. Achteroverleunen is geen optie als we onze klimaatdoelen willen halen.

Zonnepark gemeente

Benieuwd wat we kunnen betekenen voor uw gemeente?

Neem contact op met ons team. Bel (0)40 782 0171 of stuur een e-mail naar info@tomorrowenergy.nl

bottom of page