top of page
Investeren in zonnepark

Zonnig rendement voor groene investeerders

4,8% rente per jaar

Duurzaam investeren in zonne-energie

Bent u op zoek naar een aantrekkelijk, duurzaam rendement voor uw spaargeld? Met de aankoop van zonnepark obligaties belegt u in Nederlandse zonneparkprojecten die Tomorrow Energy beheert en ontwikkelt.

 

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen, zijn de komende jaren honderden nieuwe zonneparken nodig in Nederland. Als ontwikkelaar van zonne-energieprojecten gebruiken wij uw inleg om daar een steentje aan bij te dragen.

 

Als obligatiehouder ontvangt u dus niet alleen een interessant rendement. Met uw investering draagt u ook bij aan een duurzamer Nederland. Want onze zonneparken produceren CO2 neutraal 100% groene stroom voor vele duizenden huishoudens.

Op dit moment kunt u inschrijven op obligaties B met een vaste rente van 4,8%.

Download de informatiebrochure

Wat bieden wij?

Op dit moment kunt u inschrijven op obligaties B met een vaste rente van 4,8%.

Deelname mogelijk vanaf € 5.000,-

(5 obligaties)

Rente-uitkering per kwartaal achteraf

Nominale waarde per obligatie:

€ 1.000,-

Obligaties hebben een looptijd van max. 30 maanden

U betaalt geen emissiekosten voor de obligaties. Ook aan de bemiddeling bij een eventuele tussentijdse aan- en/of verkoop zijn geen kosten verbonden.

Looptijd maximaal 30 maanden

Tomorrow Energy 12 BV geeft zonnepark obligaties uit met een vaste couponrente en een looptijd van maximaal 30 maanden. Een vervroegde aflossing behoort tot de mogelijkheden.

Obligatie B 4,8% rente

Deze obligatie heeft een maximale omvang van € 1.900.000,- en biedt gedurende de gehele looptijd van 30 maanden een couponrente van 4,8% effectief per jaar. De rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald.

Investeren in zonnepark

Investeer met ons mee

Aanvraag brochure

Informatiebrochure downloaden

Vul onderstaand formulier in om gratis de informatiebrochure te downloaden

Investeren in zonnepark

Disclaimer:
Beleggen in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Door de aankoop van de obligaties verstrekt de koper een lening aan Tomorrow Energy Ontwikkeling 12 BV. De obligatiehouders lopen het risico dat Tomorrow Energy Ontwikkeling 12 BV niet of onvoldoende in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen, waardoor de hoogte van de rentebetalingen en/of de waarde van de obligaties negatief kunnen worden beïnvloed. In het meest ongunstige geval kan de rente niet worden betaald en kan het door de obligatiehouders ingebrachte vermogen geheel tenietgaan. Na uitgifte is de obligatie beperkt verhandelbaar. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs onder de nominale waarde liggen. Lees voor een uitgebreide opsomming en beschrijving van alle risico’s het informatiememorandum.

afm-warning-xlarge.jpg
bottom of page