top of page
Investeer in groene energie

Zonnig rendement voor groene investeerders

8,5% rente per jaar

Duurzaam investeren in groene energie

Bent u op zoek naar een aantrekkelijk en duurzaam rendement voor uw spaargeld? Door obligaties aan te schaffen, investeert u in Nederlandse zonnepark- en batterijopslagsysteemprojecten die worden beheerd en ontwikkeld door Tomorrow Energy.

Om de klimaatdoelen van 2030 te bereiken, zijn er de komende jaren honderden nieuwe zonneparken en batterijopslagsystemen nodig in Nederland. Als ontwikkelaar van deze projecten gebruiken wij uw inleg om hieraan bij te dragen.

Als obligatiehouder ontvangt u niet alleen een interessant rendement, maar draagt u ook bij aan een duurzamer Nederland. Onze zonneparken en batterijopslagsystemen produceren namelijk 100% groene stroom, volledig CO2-neutraal, voor vele duizenden huishoudens.

Op dit moment kunt u inschrijven op obligaties B met een vaste rente van 8,5%.

Download de informatiebrochure

Wat bieden wij?

Op dit moment kunt u inschrijven op obligaties B met een vaste rente van 8,5%.

Deelname mogelijk vanaf € 5.000,-

(5 obligaties)

Rente-uitkering per kwartaal achteraf

Nominale waarde per obligatie:

€ 1.000,-

Obligaties hebben een looptijd van max. 24 maanden

U betaalt geen emissiekosten voor de obligaties. Ook aan de bemiddeling bij een eventuele tussentijdse aan- en/of verkoop zijn geen kosten verbonden.

Looptijd maximaal 24 maanden

Tomorrow Energy 12 BV geeft obligaties uit met een vaste couponrente en een looptijd van maximaal 24 maanden. Een vervroegde aflossing behoort tot de mogelijkheden. 

Obligatie B 8,5% rente

Deze obligatie heeft een maximale omvang van € 1.900.000, - en biedt gedurende de gehele looptijd van 24 maanden een couponrente van 8,5% effectief per jaar. De rente wordt achteraf per kwartaal uitbetaald. 

Investeren in zonnepark

Investeer met ons mee

Aanvraag brochure

Informatiebrochure downloaden

Vul onderstaand formulier in om gratis de informatiebrochure te downloaden

Investeren in zonnepark

Disclaimer:
Beleggen in welke vorm dan ook brengt financiële risico’s met zich mee. Door de aankoop van de obligaties verstrekt de koper een lening aan Tomorrow Energy Ontwikkeling 12 BV. De obligatiehouders lopen het risico dat Tomorrow Energy Ontwikkeling 12 BV niet of onvoldoende in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen, waardoor de hoogte van de rentebetalingen en/of de waarde van de obligaties negatief kunnen worden beïnvloed. In het meest ongunstige geval kan de rente niet worden betaald en kan het door de obligatiehouders ingebrachte vermogen geheel tenietgaan. Na uitgifte is de obligatie beperkt verhandelbaar. Bij tussentijdse verkoop kan de verkoopprijs onder de nominale waarde liggen. Lees voor een uitgebreide opsomming en beschrijving van alle risico’s het informatiememorandum.

Batterijopslag
bottom of page