top of page
Image by Raphael Cruz

Drie grote zonnevelden in de gemeente


Als de gemeenteraad in november of december ook akkoord gaat met de plannen, gaat initiatiefnemer Tomorrow Energy aan de Wolfsdijk in Ede een zonneveld met een omvang van 3,3 hectare realiseren. Zonnevelden aan de Blaakweg in Harskamp en de Lange Rijnsteeg in Bennekom worden beiden ontwikkeld door initiatiefnemer Solarcentury en zijn respectievelijk 7,7 en 11,1 hectare. ,,Hiermee zetten wij een stap in de doelstellingen die we hebben afgesproken in het bestuursakkoord. Ook is het een belangrijke stap in het grotere doel om Ede uiteindelijk klimaatneutraal te maken,” stelt Lex Hoefsloot.


EDE Het Edese college van burgemeester en wethouders stemt in met de selectie van drie grote zonnevelden ter totale groot van 22 hectare in de gemeente. ,,Er was nog een vierde indiener, maar die had geen contract kunnen regelen met de grondeigenaar. Dan houdt het natuurlijk op,” zegt wethouder Lex Hoefsloot.


De inzendingen zijn ook beoordeeld op de mogelijkheden voor omwonenden en andere Edenaren om te participeren. Bij dat laatste gaat het zowel om meedenken met de plannen als delen in de financiële opbrengst van de zonnevelden. Ede streeft er naar dat de omgeving voor de helft eigenaar wordt of voor de helft deelt in de opbrengst. ,,We hechten belang aan lokaal eigenaarschap. Niet alleen van het project, maar op de lange termijn ook van de grond als de zonnepanelen er uiteindelijk weer afgehaald worden.”


Ede gaat voor nog meer zonnevelden. De ervaring met de selectieprocedure voor grote zonnevelden leert volgens Ede dat de ontwikkeling van zonnevelden zeer weerbarstig is. ,,De procedure heeft slechts drie initiatieven opgeleverd voor in totaal 22 hectare, terwijl de gemeentelijke doelstelling minimaal 40 hectare is. De gemeente zal daarom een meer actieve regierol nemen om een goede invulling te geven aan de noodzaak van zonnevelden. Wind- en zonne-energie zijn vooralsnog de enig haalbare duurzame energievormen die we hebben.”


Comments


bottom of page