top of page
Image by Raphael Cruz

‘Eindhoven moet deur voor zonneparken niet dichtgooien’


EINDHOVEN - Eindhoven moet de deur niet dichtgooien voor de ontwikkeling van zonneparken. Die zijn een onmisbare schakel in het opwekken van voldoende duurzame energie. Als regio investeren in hoogspanningsleidingen helpt ook, zegt Hakkan Yildirim, directeur van Tomorrow Energy, een ontwikkelaar van zonneparken uit Eindhoven. ,,We zijn het met de gemeente Eindhoven eens dat bedrijfsdaken de voorkeur hebben als het gaat om zonnepanelen. Omdat grond voor woningbouw en groen schaars is. Maar met alleen zonnepanelen op daken haal je de doelstellingen niet", zegt directeur Yildirim van Tomorrow Energy.


Als de gemeenteraad van Eindhoven het zonneparkenbeleid dinsdag afhamert, is dat een gemiste kans. Dan is het praktisch onmogelijk om nog een grootschalige installatie van zonnepanelen te realiseren in Eindhoven. ,,Dan zal een vergunningaanvraag door de ambtenaar gewoon terzijde gelegd worden omdat veel locaties dan zijn uitgesloten. Dan krijgen we geen kans meer om te bewijzen dat we een zonnepark aan kunnen leggen dat veel groene energie opwekt, goed is voor de natuur, de biodiversiteit én innovatie door samenwerking met de TU/e", aldus Yildirim.


Hij wil dan ook een laatste poging doen om de Eindhovense gemeenteraadsleden te overtuigen dat maatwerk de enige oplossing is: per locatie en aanvraag bekijken of een zonnepark toch niet tot de mogelijkheden behoort.


Yildirim is met Tomorrow Energy sinds 2010 actief in de ‘eco-zonneparken’. Hij komt uit de grondstoffenhandel waar hij inzag dat fossiele brandstoffen zoals olie (‘een vuile bedrijfstak, letterlijk en figuurlijk’) niet de toekomst hebben. Hij schakelde over op zonne-energie en heeft inmiddels 52 projecten in behandeling, onder meer in Oss en Venray.

Voor 2000 hectare afspraken liggen er met boeren die hun grond willen inbrengen. Particulieren hebben voor bijna een miljoen geïnvesteerd in de fondsen die Tomorrow Energy heeft opgericht. Als de zonneparken gerealiseerd worden levert dat 1041 megawatt op, goed voor de stroombehoefte van 282.000 huishoudens. Hij erkent dat ook duurzaam ondernemen een goed businessmodel moet hebben, om personeel, investeerders en belastingen te kunnen betalen. Maar hij benadrukt dat zijn bedrijf daarmee ook een stevige bijdrage levert aan de 32 Terawatt duurzame stroom die het land in 2050 wil opwekken.



Grond is schaars in grote steden

Grote steden laat Tomorrow Energy over het algemeen links liggen, vertelt Yildirim. De grond daar is schaars en dus zeer duur. Met ontwikkelaars van woningbouw of bedrijventerreinen kan een zonnepark niet concurreren. ,,Dan moet je veel te veel betalen voor de grond, dan is exploitatie niet meer rendabel.” Ook participatie van lokale bedrijven en inwoners vindt het Eindhovense bedrijf belangrijk.


Voor Eindhoven maakt Yildirim een uitzondering. ,,We willen graag een thuiswedstrijd spelen hier. Kan ik ook een keer langsfietsen met mijn zoon. Maar bovendien willen we werken aan een samenwerkingsverband met de TU/e om innovatieve opslag van energie mogelijk te maken, hét hot item op dit moment. Want dan zou je de zonne-energie kunnen gebruiken als het nodig is, en niet alleen als de zon schijnt. We willen daarvoor graag een experiment aangaan in Eindhoven.”


Dat moet dan een park zijn dat mooi wordt ingepast in het landschap en oog heeft voor biodiversiteit, door bijvoorbeeld inzaaien met kruiden die insecten trekken. ,,En niet zoals bij zonnepark Welschap. Daar is de bodem afgeschermd van regen en zon door de dakopstelling in oost-westrichting; dat leidt tot verschraling en is niet goed voor de bodem en de natuur.”

Hij heeft de gemeente ook vijf locaties aangedragen waar volgens Tomorrow Energy een zonnepark mogelijk zou zijn op gemeentegrond. Meest haalbaar is een terrein waar in de toekomst een van de volgende fasen van de Brainport Industries Campus aangelegd kan worden. De gemeente zelf geeft die locatie ook als optie. Verder denkt Yildirim aan zonneparken op het water van recreatieplas Landsard en Karpendonkse plas. Of aan momenteel als landbouwgrond in gebruik zijnde terreinen aan de Urkhovenseweg en Van Oldenbarneveltlaan. De laatste vier zullen zeker op weerstand stuiten, gezien het huidige gebruik en de ligging in het groen.


Zonnepar­ken zijn noodzake­lijk om voldoende duurzame energie op te wekken, er zijn weinig alternatie­ven. Je kunt niet alles afwijzen omdat het niet mooi is


,,Zonneparken zijn noodzakelijk om voldoende duurzame energie op te wekken, er zijn weinig alternatieven. Je kunt niet alles afwijzen omdat het niet mooi is", zegt Yildirim. ,,Bedenk ook dat het landschap verandert door de manier waarop we onze energiebehoefte invullen, met hout, turf, steenkool en aardgas. En nu met zonne- en windenergie. En de zonnepanelen liggen er ook niet voor eeuwig. Als we over 25 jaar de holy grail voor duurzame energie vinden, kunnen ze opgeruimd worden.” De gemeente wil vooral zonnepanelen langs de snelwegen zien. Maar Yildirim noemt dat lastig. ,,Rijkswaterstaat moet dan meewerken, terwijl ze daar ook denken aan toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. En de panelen moeten wel naar het zuiden gericht kunnen worden. Bovendien zijn de stroken vaak smal, dus je krijgt een heel langgerekt park wat veel bekabeling vraagt.”


Een andere optie waar Yildirim op wijst is de mogelijkheid voor de gemeente Eindhoven om samen te werken met de regio. ,,Nu is het heel moeilijk om in bijvoorbeeld Reusel of Luyksgestel een zonnepark aan te leggen. De aansluiting op het stroomnet kan alleen bij knooppunten van hoogspanningsleidingen, maar die houden op in Hapert. Dan is het veel te duur om een kabel aan te leggen. De gemeenten zouden samen kunnen investeren in die noodzakelijke infrastructuur.”


Bron: ED

Comments


bottom of page