top of page
Image by Raphael Cruz

Oss geeft Tomorrow Energy groen licht voor zonnepark De MunHet college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om de vergunningverlening voor zonnepark De Mun van Tomorrow Energy op te starten. De zonneweide wordt 6,5 hectare groot.


Het zonnepark ligt tussen de Munlaan en bedrijventerrein Vorstengrafdonk en levert zonnestroom voor ongeveer 2.000 huizen. Eerder heeft de Gemeenteraad ingestemd om de vergunningverlening voor dit plan nader uit te werken.


Inpassing in landschap Wethouder Johan van der Schoot: ‘Hiermee zetten we de volgende stap voor de invulling van onze ambitie om in 2050 energieneutraal te worden zoals het Rijk van ons verlangt. Dit past in het streven van de gemeenteraad om in 2030 te voldoen aan ons deel van de energie-opgave. In de uitwerking komen onze visie op inpassing in het landschap en financieel profijt voor de gemeenschap terug.’

Het gebied vormt de overgang tussen het bedrijventerrein Vorstengrafdonk en de kern Oss. De gemeente vind het daarom belangrijk dat het plan goed past in het landschap. De zonnepanelen komen op een deel van het gebied te liggen. Van de bijna 11 hectare wordt zo’n 6,5 hectare gebruikt voor de zonnepanelen. Deze zonnepanelen komen ver uit elkaar te staan. Hierdoor valt er veel licht, lucht en water tussen de zonnepanelen door.


Houtsingels In het plan is ruimte voor biodiversiteit en natuurontwikkeling. Er komen hagen, houtsingels, een poel en een struinpad. Op deze manier voorkomt men dat er een beeld van een massaal zonneveld ontstaat. Ook wordt het zonneveld onderdeel van het wandelnetwerk in de buurt.

Het plan is al op verschillende manieren besproken met buurtbewoners. Dit heeft geleid tot aanpassingen van het plan zoals een knip in het zonnepanelenveld zodat het kleinschaliger overkomt. Ook is het wandelpad vanaf de Munlaan komen te vervallen. De gemeente stelt te weten dat er desondanks omwonenden zijn die niet willen dat dit zonneveld er komt. Dat hebben zij eerder kenbaar gemaakt, ook aan de gemeenteraad.


Participatiemogelijkheden Voor het zonnepark zijn er verschillende participatiemogelijkheden. Buurtbewoners kunnen korting op de stroomprijs krijgen, maar ze kunnen ook door middel van een obligatieregeling deelnemen in het plan. Hierop krijgen ze een aantrekkelijke rente. Ook levert het zonnepark op basis van de hoeveelheid opgewekte stroom een bijdrage aan het gemeentelijke duurzaamheidsfonds.

Eind deze maand maakt Oss bekend wanneer de vergunningaanvraag ter inzage ligt. Daar kan iedereen dan een zienswijze op indienen. Ook wordt het plan voor goedkeuring aangeboden bij andere overheidspartijen zoals de provincie en het waterschap. Met de ontvangen reactie(s) op de zienswijzen wordt de concept-vergunning voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Bij de vaststelling van de nota Grootschalige opwekking van zonne-energie in Oss is afgesproken dat de gemeenteraad het laatste woord heeft of de vergunning wordt verleend. Daarna kan het Het bestuurscollege de vergunning definitief maken.


Comments


bottom of page