top of page
Image by Raphael Cruz

Meerderheid raad wil zonnepark Tomorrow Energy kans geven


Een meerderheid van de Venrayse gemeenteraad heeft dinsdag 12 mei het college oproepen om in gesprek te gaan met Tomorrow Energy. Dat bedrijf is één van de twee initiatiefnemers van een zonnepark aan de A73. CDA, ProVenray, SP en Venray Lokaal waren van mening dat het andere geplande zonnepark, geïnitieerd door Kronos, niet voldoet aan het zonneparkenbeleid van de gemeente en dat Tomorrow Energy een kans verdient haar plannen te presenteren aan de raad.


Leo Philipsen van het CDA gaf aan het te betreuren dat het alternatieve plan van Tomorrow Energy niet in behandeling is genomen. “Daar zit potentie in en wij willen kunnen toetsen of een dergelijk plan aan het beleid voor opwekking van zonne-energie kan voldoen. Wij gaan voor een plan bij Smakt dat het best voldoet aan het beleid en volgens ons is het plan van Kronos dat niet. Het eerste zonnepark moet een schoolvoorbeeld zijn. We hebben er meer vertrouwen in dat het plan van Tomorrow Energy sneller door de raad komt dan het plan van Kronos.”


Een belangrijk argument om Tomorrow Energy boven het plan van Kronos te kiezen, is volgens het CDA de draagvlak bij de inwoners van Smakt. “De werkgroep Smakt-Holthees heeft haar voorkeur voor de ontwikkeling van een park aan de overzijde van de A73, zoals bij Tomorrow Energy, uitgesproken. Draagvlak en participatie vinden we een wezenlijke. Daarnaast willen we de geluidbelasting bij Smakt aan de orde stellen. Een rapport heeft aangegeven dat een aantal huizen al een te hoge geluidsbelasting heeft. We maken ons ernstige zorgen als het zonnepark van Kronos en de reactivering van vliegveld De Peel er nog bij komt.”


Theo Zegers van D66 reageerde fel op de argumenten van het CDA. “Het gaat hier niet over het vergelijken van initiatieven, maar om de wensen en bedenkingen over het plan van Kronos. Waarom serveert u op voorhand het plan af als er nog dingen aangepast kunnen worden? U geeft Kronos überhaupt geen kans meer, dat vind ik een kwalijke zaak.” Volgens Zegers is het krijgen van draagvlak geen criterium waar een zonnepark aan wordt getoetst. “In het plan staat dat het algemeen belang van een zonnepark zwaarder weegt. Daarnaast zijn er diverse gesprekken door Kronos gepland waar de bewoners van Smakt niet op in zijn gegaan.”


Henk Bisschops van PvdA is van mening dat de omgevingsdialoog onvoldoende is uitgevoerd en dat dit kritiekpunt bij de lijst van bedenkingen en wensen genoteerd mag worden. “Inwoners van Smakt en de raadsleden waren niet op de hoogte gesteld van een informatieavond in Hotel Asteria. Daarnaast maken we ons zorgen over de waardevermindering van de huizen in Smakt door de komst van het zonnepark. De bewoners zeggen dat de WOZ-waarde op voorhand al naar beneden is bijgesteld.” Volgens Bisschops gaat CDA heel ver in het steunen van Tomorrow Ennergy. “Onpartijdigheid gaat met je op de loop. We moeten opletten dat we daarmee geen grens over gaan.”


De procesvorming is volgens Harrie van Oosterhout van de VVD een drama. “Dit zo nooit meer, ik vind het een aanfluiting. Je bent nu niet meer in staat om het plan af te wijzen, dat hadden we twee jaar geleden moeten doen. Als we het plan nu afwijzen, wordt Venray gezien als een onbetrouwbare partner.”


Samenwerking Venray, SP en Pro Venray dienden gezamenlijk een amendement in om in de lijst van bedenkingen op te nemen dat het plan van Kronos op meerdere uitgangspunten niet voldoet aan het beleid van Venray. “We willen niet een bepaald initiatief voortrekken of aansturen zoals het CDA, maar we kunnen wel stellen dat we ons niet herkennen in de samenvattingen en bedenkingen die na de commissievergadering zijn opgesteld over het plan van Kronos. De kwaliteit van de omgevingsdialoog is onvoldoende geweest. Belangrijke belanghebbenden zijn niet gehoord en/of benaderd. Daarnaast dient het plan getoetst te worden aan de komgrens van het dorp en niet aan de polgrens. Ook zijn er geen doelen voor participatie gesteld. Verder is de onderbouwing met de onderliggende rapportages niet volledig.” Het amendement werd met twintig stemmen voor en zeven stemmen tegen, aangenomen.


Comentários


bottom of page